Moving head Led khả năng quét beam với 36 bóng siêu sáng

Đèn sân khấu moving head beam led siêu sáng

Hình ảnh chi tiết

Đèn sân khấu moving head beam led siêu sáng 1

Đèn sân khấu moving head beam led siêu sáng 2

Đèn sân khấu moving head beam led siêu sáng 3

Đèn moving head beam led siêu sáng

Đèn sân khấu moving head beam led siêu sáng 4

Đèn sân khấu moving head beam led siêu sáng 5

Đèn sân khấu moving head beam led siêu sáng 6

Đèn sân khấu moving head beam led siêu sáng 7

Đèn sân khấu moving head beam led siêu sáng 8

Đèn sân khấu moving head beam led siêu sáng 9

Đèn moving head beam led siêu sáng

Đèn moving head beam led siêu sáng

Đèn moving head beam led siêu sáng

Đèn sân khấu moving head beam led siêu sáng 11

Đèn sân khấu moving head beam led siêu sáng 12

Đèn moving head beam led siêu sáng

Đèn sân khấu moving head beam led siêu sáng 13

Đèn sân khấu moving head beam led siêu sáng 14

Đèn moving head beam led siêu sáng

Đèn moving head beam led siêu sáng

Đèn moving head beam led siêu sáng

Đèn moving head beam led siêu sáng

Đèn moving head beam led siêu sáng

Đèn moving head beam led siêu sáng

Đèn moving head beam led siêu sáng

Đèn moving head beam led siêu sáng

Đèn moving head beam led siêu sáng

Video hiệu ứng đèn sân khấu

Liên hệ Linh 0906.347.221 để mua đèn sân khấu đèn Moving head LED 36 RGBW

Bình chọn: 0

Sản phẩm vừa xem

Moving beam Led 36 RGBW