Đèn nháy theo nhạc mini 30w giá rẻ

2.000.000 

Description

Đèn nháy theo nhạc mini 30w giá rẻ.

Đèn nháy theo nhạc mini 30w giá rẻ.

HÌNH ẢNH ĐÈN NHÁY THEO NHẠC MINI 30W
đèn nhay theo nhạc mini

KẾT NỐI ĐƯỢC VỚI BÀN ĐIỀU KHIỂN DMX
đèn nháy theo nhạc mini

đèn nháy theo nhạc mini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *